la partenza mang đến tiện ích đẳng cấp chốn an cư lý tưởng

VƯỜN HOÀNG GIA – TẦNG 23 SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

VƯỜN THẦN TIÊN – TẦNG 4 SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Vườn Thần Tiên được lấy ý tưởng từ những ánh sáng lung linh, huyền ảo phép thuật cũng với hình ảnh Vườn thiên thần.

VƯỜN CỔ TÍCH – CHỦ ĐỀ BẠCH TUYẾT VÀ BẢY CHÚ LÙN – TẦNG 13 SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

MẶT BẰNG KIẾN TRÚC CÁC TẦNG ĐIỂN HÌNH THÁP FORTUNA

Vị trí các căn hộ tòa tháp Fortuna trong dự án La Partenza.

mặt bằng điển hình tháp Fortuna

 

 

Layout căn hộ B12A Tháp Fortuna La Partenza
Layout căn hộ B12A Tháp Fortuna La Partenza

 

Layout căn hộ B05 Tháp Fortuna La Partenza
Layout căn hộ B05 Tháp Fortuna La Partenza

 

Layout căn hộ B01 B02 B03 B03A Tháp Fortuna La Partenza
Layout căn hộ B01 B02 B03 B03A Tháp Fortuna La Partenza
Layout căn hộ B06 Tháp Fortuna La Partenza
Layout căn hộ B06 Tháp Fortuna La Partenza
Layout căn hộ B09 B10 B11 B12B B15 Tháp Fortuna La Partenza
Layout căn hộ B09 B10 B11 B12B B15 Tháp Fortuna La Partenza
Layout căn hộ B07 B08 Tháp Fortuna La Partenza
Layout căn hộ B07 B08 Tháp Fortuna La Partenza
Layout căn hộ B12 Tháp Fortuna La Partenza
Layout căn hộ B12 Tháp Fortuna La Partenza
Layout căn hộ B16 Tháp Fortuna La Partenza
Layout căn hộ B16 Tháp Fortuna La Partenza

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ BAN CÔNG CĂN HỘ LA PARTENZA